مدیریت

سبکهای مدیریتی جدید در شرکت ها

مدیریت با تفکر مفهومی

این افراد تلاش دارند که زمان حال را با دیدی نظری نسبت به اینده توضیح دهند.ایده ای که اصلا کارایی ندارد انها را ارضا میکند و ان اینکه:انها همیشه چیزی برای صحبت کردن پیدا میکنند.

مدیریت با پنهان نمودن اطلاعات

این افراد از ارزش اطلاعات در بازار اگاهند و اگر از انها چیزی کسب کردید باید خیلی خوشحال باشید.

مدیریت با انجام دقیق انچه رییس میگوید.

این مدیران مانع تفکر خلاق مدیران خود میشوند در غیر این صورت باید زیاد کار کنند.

مدیریت با حرکت در پشت سر رییس

در سازمان خهای سلسله مراتبی شما میتوانید گروههایی را ببینید که در سالن راه میروند و کاملا در پشت سر مدیرانی هستند که اندکی بالاتر از انها هستند.

مدیریت با حواس پرت

این مدیران را شما در هنگام ملاقات در وضعیتی میبینید که پشت به شما و دست در جیب ایستاده اند و از پنجره بیرون را نظاره میکنند.

مدیریت نوشتاری

این دسته از مدیران بسیار فراموش کارند و شما را وادار به مکتوب نمودن هر چیزی که میگویید میکنند.

مدیریت با تفویض اختیار به منشی

این مدیران همه چی را به منشی خود واگذار میکنند.

مدیریت با عدم اگاهی

این مدیران واقعا چیزی نمی دانند و به شما اجازه میدهند که جواب دهید و در عین حال با صحبت های غیر مرتبط وقت را تمام میکنند.

مدیریت با لبخند و پوشش خوب

اگر با این دسته از مدیران ابجو بخورید یا ناهار میل کنیدو به انها لبخند بزنید و نیز لباس مناسب بپوشید چیزی نمیتواند مانع کار شما شود.

مدیریت با مطالعه

این دسته از مدیران باوجود مطالعه و حضور در کنگره های مختلف   بازهم به گروه ۵ تعلق دارند. هر چه بیشتر میاموزند بیشتر از عمل فاصله میگیرند.

مدیریت با اوراق مبهم

ایا انها را میشناسید؟ این اوراق حاوی فلش های بزرگ ، کادر و دوایر را دیده اید؟ این ورق ها اینده درخشان انها را رقم میزند.

مدیریت با اختصارات

این گونه مدیران با اختصارات کار میکنند و از ان برای دستیابی به راه ارتباطی کوتاه استفاده میکنند.

مدیریت بااستفاده از واژگان نامشخص

این دسته از مدیران شما را با این واژه های نامشخص و گنگ گیج میکنند.

مدیریت با تجدید سازمان

این گونه از مدیران اگر احساس کنند چیزی برای سازماندهی موجود نیست سازمان را از نو میسازند.

مدیریت با اعتقاد

این دسته از مدیران دارای اموزش غیر مادی هستند زیرا هیچ مدرکی ندارند.

مدیریت با فراموش کردن قول ها

اگر شما یکی از قولهایشان را بیاد انها بیاورید، انقدر از نظرشان کم اهمیت است که ان را به سختی بیاد میاورند.

مدیریت با درهای باز و اتاق خالی

این سبک اصلاح شده شیوه قدیمی درهای باز است.و شما واقعا میتوانید هر وقت خواستید داخل شوید و یا بیرون بیایید. هیچ کس هیچوقت نمیداند که این مدیران کجا هستند.

مدیریت باگفتگو با سایر مدیران

این نوع از مدیریت بسیار مشهور است. این کار باعث میشود که اطلاعاتی را که کارکنان در ۱۵ دقیقه به انها میدهند در عرض چند ساعت بدست اورند.

مدیریت با زیر ساخت های غیر حمایتی

در یک سازمان بدون زیرساخت امیدوار کننده مدیران واقعا ضروریند و این مدیران مانع برخورداری سازمان از زیرساخت های بهتر میشوند.

dr sara javanbakht

PhD in Government Management* *University professor* Employed in the Ministry of Health - University of Medical Sciences

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا