دسته بندی نشده

نقش آموزش کارآفرینی در توسعه اقتصادی کشور

در متن چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران درسال 1404 هجری شمسی، ایران کشوری توسعه یافته باجایگاه اول اقتصادى، علمی و فناورى درسطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابى، الهام بخش درجهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل است.

کارآفرینی به عنوان موتور محرک اقتصادی،  نقش اساسی در این روند برعهده خواهد داشت. بنابراین دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه مستلزم  توجه ویژه به کارآفرینی است و از سوی دیگر آموزش به عنوان عنصر توانمند ساز و حیات بخش برای  افراد جامعه برای رشد و تعالی است و یکی از شاخص های مهم در توسعه شناخته می شود. کارآفرینی به عنوان علمی نوظهور در ایران شناخته می شود  و نقش کلیدی آن در توسعه اقتصادی کشور به درستی تبین نشده و اهتمامی ویژه در زمینه توسعه آن وجود ندارد و توسعه کارآفرینی در گرو آموزش آن است که به عنوان عنصر فرهنگ ساز آن محسوب می شود اما کافی نبودن تجربیات آموزش کارآفرینی در کشور  ضرورت توجه ویژه را  به این مهم دارد و التزام همه  سیاست گذاران و برنامه ریزان را به  آموزش کارآفرینی به عنوان هسته مرکزی وعنصر  فرهنگ ساز  کارآفرینی برای توسعه کارآفرینی می طلبد تا فرآیند توسعه اقتصادی کشور برای رسیدن به افق 1404 تسهیل گردد. لذا سیاستگذاران و برنامه ریزان را به همتی مضاعف برای آموزش کارآفرینی به همه اقشار جامعه برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله را می طلبد.

برگرفته از نقش آموزش کارآفرینی در توسعه اقتصادی کشور، ارایه شده در اولین همایش ملی “آموزش در ایران 1404”

نوشته شده توسط: #ابوالقاسم عربیون،یوسف زرنگاریان، هادی زارعی

سعید عبدی

مدیر سایت دکتری مدیریت کارآفرینی کارشناسی ارشد کارآفرینی کارشناسی مدیریت کسب و کار

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا