سخنرانی دکتر عربیون در مورد توسعه بخش کشاورزی ایران

اهمیت بخش کشاورزی در تحکیم پایه های اقتصاد ملی، تامین کننده امنیت غذایی کشور و فراهم کننده مواد اولیه در سایر بخش ها اشاره کرده و عنوان داشتند که بخش کشاورزی می تواند نقش ویژه‌ای در ایجاد ارزش افزوده، ثبات اشتغال،گسترش سرمایه گذاری و گسترش صادرات غیرنفتی ایفا کند. لذا کشاورزی علاوه بر فرصت سازی برای توسعه سایر فعالیت های اقتصادی واجتماعی کشور، می تواند موجب کاهش اثرات تهدید ها….

قسمت اول 

[aparat id=”IBSkf” width=”600″]

 قسمت دوم 

[aparat id=”RUqF3″ width=”600″]
دکمه بازگشت به بالا