معرفی

خلاصه نوشته
  • پایگاه دانش را مرور کنید
  • آینده ممکن است
  • طرفداران Hibs و Ross در فینال
  • نکته روز: آن مرد دوباره
  • طرفداران Hibs و Ross در فینال
  • پرنده در خطر از دست رفتن است

برای ارسال پیام نیاز است که بعد از ثبت نام وارد صفحه ی کاربری خود شوید.

نمایش بیشتر

سعید عبدی

مدیر سایت دکتری مدیریت کارآفرینی کارشناسی ارشد کارآفرینی کارشناسی مدیریت کسب و کار

1 دیدگاه